آموزش آلمانی(deutsch lernen-lektion5)

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

در قسمت پنجم آموزش زبان آلمانی به بررسی حروف تعریف (آرتیکل ها) و ضمایر می پردازیم. در ادامه با آموزش این قسمت با weloveit همراه باشید.

در زبان فارسی زمانی که جمله حالت مفعولی میگیرد اتفاقی که میافتد این است که مثلا ضمیر “من” به “من را”تبدیل میشود ولی در زبان آلمانی حالت مفعولی دو شکل دارد حالت مفعولی مستقیم(akkusativ) یا حالت مفعولی غیرمستقیم(dativ).در این بخش ما به توضیح حالت akk میپردازیم که در واقع در زبان فارسی با “را” ترجمه میشود.نکته ی مهم این است که آرتیکل ها و ضمایرهایی که ما تعریف کردیم عموما برای حالت فاعلی یا nominativ تعریف شده اند که در حالت akk تغییر میپذیرند.

آرتیکل ها در زبان آلمانی

PLURALNEUTRALFEMININMASKULIN 
diedasdiederNOM
diedasdiedenAKK
PLURALNEUTRALFEMININMASKULIN 
          –eineineeinNOM
          –eineineeinenAKK
PLURALNEUTRALFEMININMASKULIN 
keinekeinkeinekeinNOM
keinekeinkeinekeinenAKK

برای مثال:

.du liest den text (تو متن را میخوانی که text کلمه ای maskulin(مذکر) با آرتیکل der بوده که به دلیل مفعول واقع شدن با آرتیکل den آمده است

du kannst ein fahrrad kaufen (اینجا fahrrad کلمه ای neutral(خنثی) است و das/kein/ein بی تغییر باقی مانده اند.) تو میتوانی یک دوچرخه بخری

du kannst das fahrrad kaufen تو میتوانی دوچرخه را بخری

du kannst kein fahrrad fahran تو هیچ دوچرخه ای را نمیتوانی بخری

نکته: برخی از افعال خودشان akkساز هستند مانند haben یا finden(هم به معنی نظر دادن هم به معنی پیدا کردن) یا fragen

مثال: ich habe einen kugelschreiber من یک خودکار(را) دارم.

ich finde den hut schon به نظرم کلاه زیباست.

er mochte uns fragen او میخواهد از ما بپرسد

نکته:es gibt به معنای وجود دارد در جمله نیاز به akk دارد.

مثال: es gibt hier einen stift یک ماژیک اینجا وجود دارد

ضمایر فاعلی در حالت akk عوض میشوند که این تغییرات در اثر فعل یا حرف اضافه بوجود میاید.

sie/SieihrwiressieerduichNOM
sie/SieeuchunsessieihndichmichAKK

ضمایر فاعلی به معنای من,تو,او,… در حالت مفعولی به معنای من را,تو را,او را,… درمیایند.

مثال:

ich liebe dich من تورا دوست دارم

er liebt sie او,او را دوست دارد

wir mochten sie treffen ما میخواهیم آنهارا ملاقات کنیم

این چنین تغییرات حاصل از حالت مفعولی روی ضمایر هم تاثیر میگذارد.

تغییرات nom به akk در ضمایر ملکی:

PURALNEUTRALFEMININMASKULIN 
meinemeinmeinemeinNOM
meinemeinmeinemeinenAKK

و دیگر ضمایرملکی از جمله dein,sein,ihr,unser,euer به همین شکل در حالت akk به کار برده میشوند.

مثال:

wir können ihre addresse finden ما میتوانیم آدرس آنها را پیدا کنیم (addresse:feminin(die))

?verkaufst du deinen computer آیا کامپیوترت را میفروشی؟ (computer:neutra(der))

همانطور که مشخص است تغییرات یا حاصل از فعل akkساز یا حرف اضافه های akk است.

در این بخش سعی داریم حروف اضافه ای که بعد از آنها از akk باید استفاده کرد را مشخص کنیم

حروف اضافه ی هم akk و هم dativ سازحروف اضافه ی akk ساز
an کنارdurch از میانِ,درمدتِ
in داخلfür برایِ
auf رویِgegen مخالف,ضد
vor جلوohne بدونِ
hinter پشتentlang در طولِ
über بالاum راس ساعتِ, اطرافِ
unter پایین,زیرbis تا
neben در نزدیکی 
zwischen میانِ,در بینِ 

شاید با این تصویر بهتر متوجه شوید:

آموزش آلمانی

باتوبه به حروف اضافه ی گفته شده و افعال ما قسمتهای از جمله که باید akk شوند را متوجه میشم همانطور که میدانیم بعد از حروف اضافه ی ذکرشده اسم بصورت akk میاید و همچنین زمانی که فعل akkساز باشد(به اینصورت که ار آن بپرسیم چه چیز را؟ جواب که همان مفعول مستقیم ماست را داشته باشد) در اینصورت مفعول مستقیم ما به همان شکل که ذکر شده,akk میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *