آموزش زبان آلمانی(deutsch lernen-lektion 7)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه در این جلسه از آموزش به آشنایی با نوعی ازافعال میپردازیم. همانطور که در جلسه ی قبل آموزش زبان آلمانی گفته شد تعدادی از حروف اضافه متغیر هستند به این معنی که با آنها هم حالت داتیو(dativ) و هم حالت اکوزاتیو(akkusativ) میتواند بیاید.

بیشتر بخوانید

آموزش زبان آلمانی(lection 6-dativ verben)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه حالت مفعولی با واسطه ،غیرمستقیم یا dativ حالتی است که ما در فارسی از کلمات از،با،به،برای و…برای ترجمه استفاده می کنیم. همانطور که مشخص است ما این حالت را در فارسی مفعولی نمی دانیم ودرواقع فعل هایی با متمم چه اجباری و چه اختیاری می دانیم. بعد از آشنایی با حالت های فاعلی(nominativ) و مفعولی مستقیم(akkusativ) در این جلسه از آموزش به یادگیری حالت مفعولی غیرمستقیم(dativ) می پردازیم.

بیشتر بخوانید

اجزای جمله در زبان آلمانی(deutsch lernen-lektion 4)-

زمان مطالعه: ۳ دقیقه در زبان آلمانی ، در بحث اجزای جمله مهم ترین جز همان طور که انتظار داریم فعل است که این فعل می تواند همانطور که در فارسی داریم فعل اسنادی باشد که با صرف فعل sein بدست می اید و در غیر این صورت فعل خاص داریم که تمام فعل های دیگر را در بر می گیرد

بیشتر بخوانید

آموزش زبان آلمانی(deutsch lernen-lektion3)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه در این جلسه آموزش زبان آلمانی سعی داریم شما را با پرسش و کلمات پرسشی در زبان آلمانی آشنا کنیم. همان‌طور که در زبان فارسی داریم، پرسش ها به دو شکل بیان می‌شوند دسته‌ی اول پرسش‌هایی که در جواب آنها با بله و خیر پاسخ می‌دهیم که در زبان فاسی با آیا شروع می‌شوند و در زبان آلمانی به آن‌ها ja-nein fragen می‌گوییم و دسته‌ی دوم پرسش‌هایی هستند که با کلمات پرسشی شروع شده و در زبان آلمانی به آنها w-fragen میگوییم.

بیشتر بخوانید

آموزش زبان آلمانی (deutsch lernen-lektion 2)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه در قسمت قبل به معرفی و آموزش زبان آلمانی ، مقدمات و الفبای آن پرداختیم. در این قسمت به معرفی اجزای جمله مانند فعل، اسم و … می پردازیم. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید

آموزش زبان آلمانی (deutsch lernen)-lektion 1

زمان مطالعه: ۲ دقیقه زبان آلمانی (Deutsch) یکی از زبان های اروپایی است که به صورت رسمی در کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس، بخش های شمالی ایتالیا و لیختن اشتاین صحبت می شود. ریشه این زبان مشابهت زیادی با زبان های انگلیسی و هلندی دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند زبان آلمانی را یاد بگیرند.

بیشتر بخوانید