آموزش زبان آلمانی(deutsch lernen-lektion3)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در این جلسه آموزش زبان آلمانی سعی داریم شما را با پرسش و کلمات پرسشی در زبان آلمانی آشنا کنیم. همان‌طور که در زبان فارسی داریم، پرسش ها به دو شکل بیان می‌شوند دسته‌ی اول پرسش‌هایی که در جواب آنها با بله و خیر پاسخ می‌دهیم که در زبان فاسی با آیا شروع می‌شوند و در زبان آلمانی به آن‌ها ja-nein fragen می‌گوییم و دسته‌ی دوم پرسش‌هایی هستند که با کلمات پرسشی شروع شده و در زبان آلمانی به آنها w-fragen میگوییم.

۱)ja /nein fragen: برای چنین سوالاتی ما فقط کافی است فعل جمله ای که داشتیم را اول بیاوریم.

z.b:

der satz(جمله):du lernst gern deutsch

die frage(پرسش):?lernst du gern deutsch

۲)برای اینگونه پرسش ها ما ابتدا باید کلمات پرسشی را بلد باشیم و بعد برای ساختن یک پرسش ابتدا کلمه ی پرسشی را میاوریم سپس فعل صرف شده و بعد از آن فاعل و بعد اجزای باقی مانده ی جمله را میاوریم.

در جواب ابتدا فاعل سپس فعل صرف شده و سپس بقیه ی اجزای جمله آورده میشود.

کلمات پرسشی:
چه چیزی؟wasچه؟چگونه؟wie
چه کسی؟werکدام؟welche
چه مدت؟wie langeکجا؟wo
کِی به کِی؟wie oftاز کجا؟woher
کِی؟چه زمانی؟wannبه کجا؟wohin
چه ساعتی؟wie spätچرا؟warum
چند تا؟چه تعداد؟wie vieleچه مقدار؟wie vielz.B:
-wie heißen sie?/wie heißt du?
+ich heiße sara.
در جمله بالا هردو پرسش به معنای “اسم شما/تو چیست؟” هستند که جمله ی اول با sie شکل رسمیو جمله ی دوم با du شکل دوستانه ی آن است.
-wo wohnen sie?/wo wohnst du?
+ich wohne in teheran
این جمله هم مانند بالا به شکل رسمی و دوستانه پرسش “کجا زندگی میکنی؟”را بیان میکند.

حوال پرسی به شکل رسمی و دوستانه:

دوستانه:

-hallo,wie geht`s?

+danke,gut und dir?

-gut auch,danke.

در جمله ی اول geht`s مخفف geht es dir است.

احوال پرسی رسمی هم به این منوال است با این تفاوت که به جای dir,ما از ihnen استفاده میکنیم که ضمیر مفعولی غیرمستقیم برای sie است که بعدا بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

رسمی:

-wie geht es ihnen?

+danke gut und ihnen?

-ich bin gut auch,danke.

مطالعه جلسه دوم آموزش زبان آلمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *