آموزش زبان آلمانی(deutsch lernen-lektion 7)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در این جلسه از آموزش به آشنایی با نوعی ازافعال میپردازیم. همانطور که در جلسه ی قبل آموزش زبان آلمانی گفته شد تعدادی از حروف اضافه متغیر هستند به این معنی که با آنها هم حالت داتیو(dativ) و هم حالت اکوزاتیو(akkusativ) میتواند بیاید.

در چنین شرایطی, چیزی که dativ یا akk بودن را مشخص میکند فعل جمله است.

فعل جمله           سکون:۱)دارای معنای سکون است

                              2)با کلمه ی پرسشیwo (کجا) سوالی میشود

                              3)جمله را داتیو (dativ) میکند

                        حرکتی:۱)دارای معنی حرکت است

                          2)با کلمه ی پرسشیwohin (به کجا) سوالی میشود

                              3)جمله را اکوزاتیو(akk) میکند

برای آشنایی با حروف اضافه ی متغیر به lektion5 مراجعه کنید.

تعدادی از افعال هستند که Akk یا dativ بودنشان مشخص است و بسیار کاربردی هستند این افعال عبارتند از:

۱)stellen+akk به معنای قراردادن(بطور عمودی)

  Stehen+dativبه معنای قرار داشتن(بطور عمودی)

۲)legen+akk  قرار دادن(بطور افقی)

  Liegen+dativقرار داشتن(بطور افقی)

۳)setzen+akk  نشاندن

 Sitzen+dativ نشسته بودن

۴)hängen+akk  آویزان کردن

Hängen+dativ  آویزان بودن

همانطور که مشخص است افعالی که اکوزاتیو هستند همانطور که انتظار میرود معنیِ نیاز به مفعول را القا میکنند.

Z.b:

Das buch steht im Regal.(کتاب در قفسه قرار دارد)

Wo steht das buch? (کتاب کجا قرار دارد)

از آنجایی که stehen جمله را داتیو میکند پس جمله باید با wo سوالی شود و in حرف اضافه ی متغیر است که اینجا داتیو میکند پس آرتیکلِ regal از das به dem تبدیل میشود و همانطور که میدانیم im=in+dem (یاداوری lektion 5,6)

Die mutter setzt das kind auf den stuhl. (مادر بچه را روی صندلی مینشاند)

 Wohin setzt die mutter das kind? (مادر بچه را کجا مینشاند؟)

اینجا جمله بخاطر setzt  اکوزاتیو شده است و مشخص است که با wohin باید سوالی شود و توجه کنید که auf یک حرف اضافه ی متغیر است که اینجا به خاطر فعل اکوزاتیو میکند پس واضح است که  آرتیکلِ stuhl از der به den تغییر میکند(یادآوری lektion 5)

Das kind sitzt auf dem stuhl. (بچه روی صندلی نشسته است)

Wo sitzt das kind?(بچه کجا نشسته است؟)

این جمله تقریبا همان جمله بالاست با این تفاوت که جمله داتیو است بخاطر فعل جمله پس مشخص است که با کلمه ی پرسشی wo سوالی میشود و باز هم auf یک حرف اضافه ی متغیر است که اینجا dativ میکند پس واضح است که آرتیکلِ stuhl از derبه dem تغییر میکند.(یادآوری  lektion 6)

آموزش آلمانی

منظور از قرار دادنِ افقی یا عمودی همین طوری است که در شکل مشاهده میکنید یعنی یک کتاب یا بطری یا هر چیزی که جایی قرار گرفته یا قرار داده شده بسته به اینکه خوابیده قرار گرفته یعنی بطور افقی یا ایستاده قرار گرفته یعنی بطور عمودی یا حتی اینکه آویزان است با فعل متفاوتی میتواند بیاید.

مطالعه قسمت ششم

آیا شما آموزش زبان آلمانی weloveit را دنبال می کنید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *