آموزش زبان آلمانی (deutsch lernen-lektion 2)

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در قسمت قبل به معرفی و آموزش زبان آلمانی ، مقدمات و الفبای آن پرداختیم. در این قسمت به معرفی اجزای جمله مانند فعل، اسم و … می پردازیم. با ما همراه باشید.

آموزش زبان آلمانی

ویژگی های اسم:

اسم ها در زبان المانی به سه دسته ی مذکرومونث وخنثی تقسیم میشوند و هرکدام artikel مخصوص به خود را دارند.

اسم مذکر(singular-maskulin):آرتیکل آن der است.

اسم مونث(singular-feminin):آرتیکل آن die است.

اسم خنثی(singular-neutral):آرتیکل آن das است.

اسم جمع(plural):هنگامی که اسامی جمع بسته میشوند،آرتیکل همه ی آنها die میشود ومهم نیست که مفرد آن چه جنسیتی داشته است.

حرف اول تمام اسامی در زبان آلمانی با حرف بزرگ نوشته میشود.(فرقی ندارد که در شروع،انتها یا آخر جمله باشد)

اسامی plural یا جمع از قانون مشخصی پیروی نمی کنند و هر اسمی به روشی جمع بسته میشود.

ویژگی های فعل:

مصدر ها در زبان آلمانی به en یا n ختم میشوند.برای صرف فعل n یا en آخر مصدر را حذف کرده ومتناسب با فاعل به آن پسوند میدهیم.

مثال:

مصدر machen به معنای انجام دادن بعد از حذف en به mach تبدیل شده و اینگونه صرف میشود.

ابتدا ضمایر فاعلی را بررسی میکنیم:

اوسوم شخص مفرد (مونث)sieمناول شخص مفردich
مااول شخص جمعwirتودوم شخص مفردdu
شمادوم شخص جمعihrاو

سوم شخص مفرد

(مذکر)

er
آنهاسوم شخص جمعSie/sieاو

سوم شخص مفرد

(خنثی)

es

و به این ترتیب:

machtsiemacheich
machenwirmachstdu
machtetihrmachter
machenSie/siemachtes

و سه حرف زبط مهم که باید بلد باشیم:

und: وَ

aber:اما

oder:یا

از افعال بسیار مهم در زبان آلمانی میتوان به فعل sein(بودن) و فعل(haben) اشاره کرد.

istsiebinich
sindwirbistdu
seidihrister
sindSie/sieistes
hatsiehabeich
habenwirhastdu
habtihrhater
habenSie/siehates

برای تمرین می توانید افعال wohnen(زندگی کردن) ،sagen(گفتن)،kommen(آمدن)،möchten(خواستن) را صرف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *