آموزش زبان آلمانی (deutsch lernen)-lektion 1

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

زبان آلمانی (Deutsch) یکی از زبان های اروپایی است که به صورت رسمی در کشورهای آلمان، اتریش، سوئیس، بخش های شمالی ایتالیا و لیختن اشتاین صحبت می شود. ریشه این زبان مشابهت زیادی با زبان های انگلیسی و هلندی دارد. بسیاری از افراد تمایل دارند زبان آلمانی را یاد بگیرند زیرا:

  • زبان مادری بیش از ۹۵ میلیون نفر در جهان است
  • دومین زبان علمی جهان است
  • سومین زبان بستر اینترنت است
  • پنجمین زبان از نظر تعداد کتاب های منتشر شده در دنیا است

برای شروع یادگیری هر زبان باید ابتدا با الفبای آن زبان آشنا شد.در زبان آلمانی الفبا شامل ۲۶ حرف اصلی است که شامل:

AآIایQکوYاِپسیلون
BبِJیُتRاِغِ یا اِرِZسِت
CتسِKکاSاِس  
DدِLاِلTتِ  
EاِMاِمUاو  
FاِفِNاِنVفاو  
GگِOاُWوِ  
HهاPپِXایکس  

 

و ۴ حرف فرعی است که شامل:

 üاوß ز
 öاو (صدا از ته گلو)äاِ

نکته: در زبان آلمانی گاهی S بصورت ß یا ss می آید.

ترکیب صداها در زبان آلمانی

au:اَو

eu:اُی

äu:اُی

ai:آی

ig:ایش (اگردر اخر کلمه بیاید)

ie:ای

ei:اَی

sch:ش

ck:ک

tsch:چ

chs:ایکس

tion:سیون

نکته:اگر s به صداهای( a-o-i-u-e)برسد صدای z می دهد.

نکته:s قبل ازpوt صدای اِش می دهد.

نکته:ch بعد از a-o-u صدای خ می دهد.

نکته:ch بعد از n-r-l صدای ش می دهد.

نکته:ch بعد از i- e- ä- ö- ü صدای ش می دهد.

نکته:er و گاهی اوقات r در اخر کلمات بیشتر اوقات صدای آ می دهد.

نکته:r بیشتر اوقات صدای غ میدهد.(ولی بصورت کلی تلفظ ر یا غ بستگی به لهجه ی آن قسمت از کشور دارد که کاملا باهم متفاوتند)

برای دنبال کردن قسمت های بعدی آموزش زبان آلمانی با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *